Giáo Khu IV – Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo Khu IV – Đức Mẹ Vô Nhiễm

60 năm hồng ân - Apr 24/04/2019

Thành lập Giáo khu II:

Năm 1993 Cha Giuse Đinh Quang Thịnh đặc trách giáo xứ Phú Hòa, thời gian này giáo dân gia tăng  nên giáo xứ chia làm 6 Giáo  khu. 
Ngày 06-02-1994, Cha Giuse Đinh Quang Thịnh cho bầu đại diện các Giáo khu.

 • Trưởng khu: Ông Hoàng Phúc Lai
 • ​Phó khu : Bà Nguyễn Thị Liên

Ngày 26-5-1998 Cha Đaminh  Trần Đức Công  cho bầu lại Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 04 năm
Ban điều hành Giáo khu 1 và đã nhận Thánh Phêrô làm bổn mạng, kính Ngài 29-06 hàng năm.

 • Trưởng Khu:  ÔngGioanBt Vũ Ngọc Thương
 • Phó Khu: Ông Phêrô Nguyễn văn Duyên
 • Thư Ký : Ông.Augustinô Nguyễn văn Thao

Ban điều hành Giáo khu IV và đã nhận Đức Mẹ Vô Nhiểm  làm bổn mạng, kính Đức Mẹ 08-12 hàng năm.
Đầu tháng 4-2008 Cha sở  tiên khởi Antôn Mai Đức Huy, cho bầu lại Hội đồng mục vụ Giáo xứ với nhiệm kỳ 3 Năm.

Ban điều hành  giáo khu 2 hiện nay

 • Trưởng khu : Giuse Chu Thế Chất
 • Phó khu I : Giuse Lê Hùng Dũng
 • Phó khu II: Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Trung
 • Thư ký: Giuse Trương Xuân Phúc
 • Thủ quỹ : Augustinô Cao Vinh Quang.

Giáo khu Thánh Giuse  bao gồm:

 • Hộ gia đình: 108
 • Số nhân danh 368: gồm 162 Nam và 206 nữ.

HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ

Cộng đoàn đọc kinh liên gia trong tháng Mân Côi
Thánh lễ mừng kính Thánh Pherô bổn mạng giáo khu