Hotline : 01673.996.9647

Giáo xứ Chầu lượt Thay Tổng Giáo Phận

Aug 23/08/2014

WGXPH – Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần (Chúa Thánh Thần Hiện Xuống), ngày 08 tháng 6 năm 2014, giáo xứ Phú Hòa – đã vinh dự Chầu Thánh Thể thay Tổng Giáo Phận.

"Ai ăn thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết" (Ga 6,54).

WGXPH – Hôm nay là Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần (Chúa Thánh Thần Hiện Xuống), ngày 08 tháng 6 năm 2014, giáo xứ Phú Hòa – đã vinh dự Chầu Thánh Thể thay Tổng Giáo Phận.

Vào lúc 08:30, sau thánh lễ thiếu nhi Cha sở Antôn đặt Mình Thánh Chúa, bắt đầu giờ chầu Thánh Thể, giờ chầu thứ nhất ưu tiên cho các em thiếu nhi, sau đó các khu giáo, hội đoàn, trong giáo xứ được phân công thay phiên chầu Mình Thánh Chúa, để thể hiện tình hiệp thông trong Bí tích Thánh Thể.

Mỗi giờ chầu thường hát thánh ca về Thánh Thể, đọc và suy niệm Lời Chúa, dâng lời nguyện, đọc kinh đền tạ…

Suốt ngày hôm nay, trong các giờ chầu, lúc nào nhà thờ cũng vang lên lời ca, tiếng hát, tiếng đọc kinh, làm cho bầu khí trở nên sốt sắng, trang nghiêm hơn các ngày, các giờ khác.

Giờ chầu cuối ngày là dành cho toàn thể Hội đồng mục vụ, cha sở Antôn kết thúc giờ Chầu là nghi thức xông hương và Ban Phép lành Thánh Thể.

Giờ Chầu Thánh Thể dành cho các em thiếu nhi Thánh Thể

Giờ Chầu Thánh Thể của các Giáo khu và hội đoàn

Cha sở Antôn xông hương và Ban phép Lành Thánh Thể

Quý vị xem hình xin click vào đây

Peter ThucDo