Hotline : 01673.996.9647

Giáo xứ Đồng Tiến Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt

Nov 22/11/2014

Thánh lễ đồng tế đã được cử hành lúc 17g dưới sự chủ tọa của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản – GM phụ tá Giáo Phận Long Xuyên, cùng với Cha Giuse Phãm Bá Lãm một số Linh mục gắn bó với Giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn dân Chúa hãy sống tinh thần tử đạo qua việc nối kết giữa các cá nhân với nhau, giữa gia đình với Giáo Xứ và xã hội.Đó là cách tử đạo của ngày hôm nay.Ngài cũng chúc mừng Cha Sở Gioan Baotixita nhân 44 năm thụ phong Linh Mục và chúc lành cho các cụ cao niên mừng thọ trong xứ.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan phấn khởi của cộng đoàn.

 Nguoitoitoi