Giáo xứ Phú Hoà
Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ
21/09/2014 - 21/09/2017

Giáo xứ Phú Hòa chặng đường Đức Tin

  • SUY NIỆM,
  • May 3, 2017
  • Đỗ Trí Thức
  • 510

Kính mời quý vị xem đôi nét về chặng đường Đức Tin của giáo xứ.

Điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả,sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của CHÚA,với những kỳ công Chúa đã làm.(Tv 78,3-4)

 


Do ban Truyền thông còn thiếu thông tin lẫn hình ảnh tư liệu từ khi hình thành giáo họ cho đến thành giáo xứ. Rất mong Quý cựu viên chức, hay bà con giáo dân còn gữi hình ảnh liên đới đến nhà thờ cũ, xin cho ban truyền thông sao chép để làm tư liệu cho thế hệ mai sau biết  sự nghiệp lẫy lừng của Chúa đã làm cho giáo xứ.

MVTTGx