Hotline : 01673.996.9647

Huynh Đoàn Đa Minh mừng bổn mạng

Mar 24/03/2014

Vào lúc 17g30 thứ tư, ngày 12/12/2012,giáo xứ Phú Hòa đã tổ chức trọng thể thánh lễ mừng kính Thánh SIMON Phan Đắc Hòa.

Vào lúc 17g30 thứ tư, ngày 12/12/2012, giáo xứ Phú Hòa đã tổ chức trọng thể thánh lễ mừng kính Thánh SIMON Phan Đắc Hòa. Hôm nay cũng là dịp Huynh Đoàn Đa Minh mừng bổn mạng.

Martin Đức