Hotline : 01673.996.9647

Huynh đoàn Đaminh mừng lễ bổn mạng

Dec 13/12/2015

Vào lúc 17:30 thứ bảy ngày 12-12-2015 tại thánh đường Gx Phú Hòa, cha sở và cộng đoàn dân Chúa hân hoan mừng kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng của Huynh Đoàn Đaminh Gx Phú Hòa.

Quý vị xem thêm album hình click vào link

Ban biên tập đang tiếp tục cập nhật