LỄ KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG GIÁO KHU II

LỄ KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG GIÁO KHU II

Khu Giáo II Thánh Giuse - Mar 20/03/2020

Hiệp ý cùng Hội Thánh, chiều Thứ Năm ngày 19-3-2020 vào lúc 17g30, Cha sở Phú Hòa Antôn đã cử hành Thánh lễ kính thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria đồng thời cũng là bổn mạng của giáo khu Giuse ( Khu II ).

Trong tình hiệp thông, trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, Cha Antôn cùng cộng đoàn giáo xứ hiệp ý cầu nguyện, chúc mừng ban điều hành và cộng đoàn khu giáo II, quý vị BĐH các khu giáo và các ông các anh đã nhận Thánh Giuse là bổn mạng.

Cùng được Thiên Chúa chọn trong chương trình Ơn Cứu Độ nhân loại, Thánh Giuse đã luôn vâng theo thánh ý Chúa: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a). Với trọng trách Thiên Chúa trao phó là bạn của Đức Maria, và Thánh Giuse chu toàn việc săn sóc gia đình của Chúa cách khiêm tốn xứng đáng là một gia trưởng gương mẫu cho chúng ta noi theo.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin Chúa ban ơn lành cho từng người, từng  các gia đình được tràn đầy hồng ân Chúa. Đặc biệt là các ông, các anh, hãy là người gia trưởng gương mẫu, chăm sóc gia đình trong sự tỉnh táo và hiền hòa. Noi gương thánh gia thất, biết vâng theo thánh ý xin Chúa làm chủ gia đình mình và luôn để tâm hồn biết đón nhận những điều Chúa dạy trong cuộc sống hàng ngày trên chính con người mình.

Mời quý vin nhấn vào link dưới đây để xem thêm alum hình

Link hình ảnh thánh lễ 

Văn Chung