Lễ Thiếu Nhi Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  • Thiếu Nhi Thánh Thể, Tin Giáo Xứ,
  • November 13, 2016
  • Đỗ Trí Thức
  • 166

Trong tâm tình mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vào lúc 07:30 sáng Chúa nhật ngày 13-11-2016, Cha Antôn Nguyễn Thanh Hà Dòng Ngôi Lời đã chủ tế thánh lễ cho các em thiếu nhi Thánh Thể.

MVTTGx