Giáo xứ Phú Hoà
Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ
21/09/2014 - 21/09/2017

MẸ THEO CON DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

  • Chuyện Phiếm Đạo Đời,
  • July 25, 2015
  • Đỗ Trí Thức
  • 541

MẸ THEO CON

DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

Con ơi Mẹ lên núi

Chiều tím đồi hoang sơ

Lòng Mẹ đau vời vợi

Bên Mẹ thánh Gio-an.

Mẹ tới chân thập giá

Trên đỉnh đồi Can vê

Hai tên trộm tên cướp

Bị treo giữa hai bên.

Mẹ tự đi tới đó

Gôn-go-tha mời Mẹ

Mẹ đồng công cứu thế

Dưới chân Chúa Giêsu.

Canvê chiều hoang tím

Chúa trối thánh Gio-an

Rồi Gioan theo Mẹ

Đường truyền giáo thênh thang.

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi Năm 2008.