Hotline : 01673.996.9647

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU

Apr 27/04/2016

Toàn thể Lề luật cùng các tiên tri đều qui vào hai giới răn : kính mến Thiên Chúa và yêu tha nhân như chính mình (Mt 22, 34-40). Đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đã sống và đã thực hiện trong tương quan với Thiên Chúa Cha của Ngài và với loài người : Chúa Cha yêu thương Chúa Con như thế nào, Chúa Con cũng yêu thương loài người như vậy (Ga 15, 9)…

Chúa Giêsu yêu loài người bằng Tình yêu mà Ba Ngôi Thiên Chúa hằng yêu nhau, nghĩa là cách vô điều kiện, vô vị lợi và vô biên giới : đó cũng phải là mẫu mực của tình yêu của Giáo hội và của mỗi kitô hữu (Cv 15, 7-21; Ga 15, 9-11)…

Tình yêu không phải là một khái niệm có được nhờ bàn luận phân tích mà là niềm hạnh phúc người ta cảm nghiệm và tận hưởng khi được yêu và yêu lại. Tình yêu Thiên Chúa dù có lớn lao sâu đậm mấy cũng trở thành vô vị nếu như chúng ta không thể tận hưởng được. Chính vì thế để cảm nếm hạnh phúc lớn lao đó, Chúa Giêsu mời gọi mọi người chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài.

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, nguồn mạch của niềm vui trọn vẹn.  Chúa Giêsu ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, đã tuân giữ các lệnh truyền mà Người đã nhận được từ Chúa Cha.  Chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, tuân giữ các lệnh truyền mà Người đã để lại cho chúng ta.

Và chúng ta nên tuân giữ các lệnh truyền ấy trong cùng một cách mà Người đã tuân giữ các lệnh truyền của Chúa Cha:  “Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người.”  Và trong sự hiệp nhất này của tình yêu Chúa Cha và của Chúa Giêsu thì có được nguồn mạch của niềm vui mừng thực sự:  “Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.”

Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu là sống trọn cuộc đời với Chúa Giêsu, chia sẻ cùng một sự sống với Ngài.

Ở lại trong tình yêu của Chúa là chấp nhận để Chúa yêu mình và đồng thời đáp lại bằng cách cũng yêu Chúa bằng tất cả cuộc sống của mình.

Với ý tưởng ẩn dụ hình ảnh Cây nho (Ga 15, 1-8), Chúa Giêsu khẳng định một cách hết sức rõ ràng với các môn đệ rằng mọi sự tùy thuộc vào sự hợp nhất của các ông với Người. Các môn đệ ở lại trong Chúa Giêsu nếu các lời của Người ở lại trong các ông (x. 15, 7) và nếu các ông tuân giữ các điều răn của Người (15, 10).

Tất cả xuất phát từ Chúa Giêsu: các lời và các điều răn. Nhiệm vụ của các môn đệ là đón nhận sáng kiến này của Chúa Giêsu. Như thế, các ông được liên kết với Người và có thể sinh hoa kết trái. Trong tương quan này, vị trí của Chúa Cha được Chúa Giêsu diễn tả một cách độc đáo.

Là người ai cũng vui vì được yêu; ai cũng mong muốn được điều đó. Loài người chúng ta tìm kiếm tình yêu, sống vì tình yêu. Tuy nhiên, có một sự thật mà ta có ra sức tìm kiếm cũng hoài công nếu Chúa Giêsu không mặc khải: đó là, ta được yêu mà người yêu ta là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã tiết lộ điều đó khi Ngài từ biệt các môn đệ: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” Chúa Giêsu yêu ta và muốn ta hạnh phúc; Ngài còn “nài nỉ” ta: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” 

Chúa Giêsu yêu ta biết bao! Hẳn ta cảm nhận một niềm hạnh phúc khôn tả khi biết mình được yêu thương tha thiết như thế! Hẳn ta thấy mình phũ phàng tệ bạc vô cùng nếu như mình đón nhận những món quà của tình yêu rồi lại xúc phạm đến chính tình yêu đó!

Chân phước Anrê Phú Yên ở lại trong tình yêu Chúa một cách thật đơn sơ theo cung cách Việt Nam: “thuỷ chung một lòng và giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến trọn đời”. Phần ta, bạn làm gì để sống thuỷ chung và giữ nghĩa với Chúa đến trọn đời?

Tuệ Mẫn