Hotline : 01673.996.9647

Phim tài liệu: Năm đầu tiên Triều Giáo Hoàng Phanxicô

Aug 23/08/2014

Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, “Đức Phanxicô đã kích thích Giáo hội và lôi cuốn nhiều người ái mộ không Công giáo bằng cách mạnh mẽ thiết lập một hướng đi mới,”