Hotline : 01673.996.9647

Thánh lễ Phục Sinh

Mar 28/03/2016

Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. 

 

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào đây

Ban biện tập đang tiếp tục cập nhật