Giáo xứ Phú Hoà
Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ
21/09/2014 - 21/09/2017

Thánh lễ thiếu nhi: Lòng Thương Xót Chúa

  • Thiếu Nhi Thánh Thể, Tin Giáo Xứ,
  • April 3, 2016
  • Đỗ Trí Thức
  • 265

Thánh lễ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, do Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Chính, O.C.D. – Dòng Cát Minh chủ tế.

 

Quý vị xem thêm hình Album này xin nhấn vào đây

MVTTGx