Hotline : 01673.996.9647

Thông báo: Chầu lượt Thánh Thể thay Giáo phận

May 28/05/2017

Thừa lệnh Cha sở,

HĐMV Gx Phú Hòa xin trân trọng thông báo.

Thứ Sáu đầu tháng ngày 02/06/2017 giáo xứ Chầu Thánh Thể

  • 19h00 – 20h00: Công đoàn dân Chúa.

Chúa Nhật 04/06/2017, nhằm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Gx Phú Hòa tổ chức chầu lượt Thánh Thể thay cho TGP Sài Gòn theo chương trình như sau: 

  • 08h30 – 09h00: Thiếu Nhi Thánh Thể
  • 09h00 – 10h00: Khu giáo 2 & Hđ Đaminh
  • 10h00 – 11h00: Khu giáo 3 & Cđ Gioan Bt
  • 11h00 – 12h00: Khu giáo 6 & Legio Mariae
  • 12h00 – 13h00: Khu giáo 1 & GđPT Thánh Tâm
  • 13h00 – 14h00: Khu giáo 5 & Cđ Cecilia
  • 14h00 – 15h00: Khu giáo 4 & Caritas
  • 15h00 – 16h00: CBM Công giáo
  • 16h00 – 16h30: Toàn thể HĐMV

Kính mong cộng đoàn cố gắng thu xếp thời gian tham dự sốt sắng và đông đủ. Xin chân thành cám ơn. 

 

Phú Hòa ngày 24 tháng 05 năm 2017