Hotline : 01673.996.9647

Thông báo: Đăng Ký Và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Năm Học 2017- 2018

Aug 02/08/2017

Hiệp Đoàn Mân Côi

Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu”

Giáo Xứ Phú Hoà

THÔNG BÁO

 

V/v Đăng Ký Và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Năm Học 2017- 2018

           

            Đoàn Thiếu nhi “Thánh Thể Chúa Giêsu” xin thông báo tới quý Phụ Huynh và các em Thiếu Nhi về việc đăng ký tham dự và khai giảng các lớp Giáo lý năm học 2017- 2018, như sau:

  1. Thời gian đăng ký
  • Từ ngày 06/08/2017 đến ngày 20/08/2017: Các em Thiếu Nhi nhận phiếu đăng ký học Giáo lý nơi các anh/chị Huynh Trưởng.
  • Từ ngày 13/08/2017 đến ngày 27/08/2017: Nộp phiếu đăng ký học Giáo lý nơi các anh/chị Huynh Trưởng.
  1. Danh sách lớp và đăng ký áo đồng phục
  • Ngày 20/08/2017 và 27/08/2017: Các em đăng ký đồng phục tại bàn phụ trách đặt tại hội trường Giáo xứ (sách Giáo lý các em sẽ đăng ký với anh/chị Huynh Trưởng phụ trách lớp vào ngày khai giảng năm học).
  • Ngày 03/09/2017 và 10/09/2017: Dán danh sách các lớp Giáo lý tại bảng thông báo Giáo xứ.
  1. Khai giảng các lớp Giáo lý năm học 2017- 2018
  • Ngày 10/09/2017: Thánh Lễ khai giảng các lớp Giáo lý năm học 2017-2018.
  • Sau Thánh Lễ, các em Thiếu nhi sẽ về lớp để tiến hành các công việc đầu năm học theo sự điều động của Huynh Trưởng phụ trách lớp.

Lưu ý: Xứ Đoàn không giải quyết các trường hợp thực hiện không đúng thời gian nêu trên.

  

Phú Hoà, ngày 2   tháng 8    năm 2017

                                                                                              T/M Xứ Đoàn

Xứ Đoàn Trưởng

M. Goretti Nguyễn Thị Bích La