Hotline : 01673.996.9647

Thứ Ba Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Mười Ba Năm A.

Apr 12/04/2017

Ngắm Thứ Mười Ba: Ông Chắn Khu Giáo VI.