Hotline : 01673.996.9647

Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Dấu Đanh Chúa Giêsu Ngắm Thứ Ba Năm A.

Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Ba : Ông Đạt BTV.