Hotline : 01673.996.9647
TỘI LỖI CHÚNG TA VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
ta hiểu rằng: tình thương là sức mạnh lớn lao có khả năng cảm hóa và biến đổi con người, nó giúp cho con người sống tốt hơn, sống yêu đời hơn và sống có mục đích hơn. Chúa chính là tình yêu, Ngài luôn mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy dành những sự ưu ái và trao ban tình thương, bình an của chúng ta cho những người bé mọn, những người đang lầm đường lạc lối và nhất là những người chưa nhận biết Thiên Chúa.
BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B.
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B.
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG CHỦ ĐỀ DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A Chủ Đề Dọn Đường Cho Chúa do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.
GX Vĩnh Hòa: Tổng hội Thường niên Curia Phú Thọ III
​Sự giầu có của người hội viên Lêgio Mariæ không phải là của cải, tiền bạc mà chính là sự hy sinh, lòng hăng say hoạt động tông đồ, sùng kính Đức Mẹ nơi mẫu gương khiêm hạ, xin vâng. Nhất là lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.
THA TỘI
Tin mừng loan báo toàn dân, Lắng tai nghe giảng, canh tân tâm hồn.
XIN ƠN THA THỨ
Quả thế, ơn tha thứ chỉ có thể được Thiên Chúa ban cho mà thôi, và ơn đó cũng chỉ được đón nhận từ niềm tin. Ước gì mỗi chúng ta cũng luôn biết tin vào Chúa, tìm cách đến với Chúa, để cảm nhận được tình thương và ơn tha thứ của Chúa. Để chúng ta cũng được Chúa chữa lành những căn bệnh  tâm hồn, hầu chúng ta tôn vinh Chúa mỗi ngày, hăng hái đứng dậy, đổi mới, và bước đi trong ân sủng của Thiên Chúa như lòng Ngài mong muốn.
[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG CHỦ ĐỀ HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA NĂM B.
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật iI Mùa Vọng Năm B Chủ Đề Hãy Dọn Đường Cho Chúa do Cha sở Antôn chia sẻ.
GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO
Cái duyên dáng của người đàn bà chính là sự dịu dàng kín đáo. Bao lâu người vợ vẫn còn giữ được nét dịu dàng kín đáo ấy, họ vẫn còn thu hút và giữ được người chồng.
SÁM HỐI
Xin Chúa cho chúng ta can đảm: cắt đi, lấp đi những cái hố sâu, uốn đi những con đường cong, bạt đi những cái lòng tham lam, ích kỷ đó! Để CHÚA có thể đến với chúng ta, và anh em có thể đến với chúng ta. Amen.
BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B.
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Lễ Kính Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn Năm B.