Tin tức tổng hợp

Điều độ trong Truyền Thông
Các phương tiện truyền thông rất cần được sử dụng để học hỏi, làm việc, kinh doanh, loan báo Tin Mừng, giải trí…
Tâm tình tin tưởng vào Chúa là Đấng Messia
“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giona”.
[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XVI TN- A Với Chủ Đề “Kiên Nhẫn Chờ Đợi”
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XVI  TN – A với chủ đề "Kiên Nhẫn Chờ Đợi" do Cha sở Antôn chia sẻ.
Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XV Thường Niên Lễ Kính Thánh Nữ Maria Mađalêna Năm A.  
NHẪN NẠI VÀ BAO DUNG
Khi và chỉ khi dám nhìn vào tâm hồn mình và khiêm tốn nhìn nhận sự sai trái của mình, chúng ta mới có thể khắc phục được những sai lầm trong cuộc sống,
NGƯỜI TÔI TRUNG
Đức Giêsu Kitô, là Chúa và là Thầy dạy chúng ta sống nhân từ, quảng đại với tha nhân, đặc biệt quan tâm đến những anh chị em bé nhỏ nghèo hèn.
Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.
TÌNH YÊU HƠN LỀ LUẬT
Tình yêu Thiên Chúa đã xóa bỏ mọi ngăn cách về không gian, thời gian, xóa mọi rào cản, mọi sự chênh lệch giữa một bên là phàm nhân đầy yếu hèn tội lỗi với một vị Thiên Chúa đầy thánh thiện.
Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.
Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.
Xin mời quý vị xem công việc, hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.