Các Bà Mẹ công giáo Phú Hòa hành hương Đức Mẹ La Mã

  • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo,
  • November 7, 2015
  • Đỗ Trí Thức
  • 579

Vào lúc 06 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7-11-2015 các Bà Mẹ công giáo đã tổ chức cho các hội viên CBMCG về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã, Bến Tre để viếng Mẹ Maria và tham dự thánh lễ.

 

Quý vị xem thêm Album hình xin click vào đây

VIDEO THÁNH LỄ

Nguồn Hình & Fim: do TTHH Đức Mẹ La Mã