Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà: 9 việc đã làm năm 2019 & 11 việc sẽ làm năm 2020

Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà: 9 việc đã làm năm 2019 & 11 việc sẽ làm năm 2020

Thánh đường Sài Gòn - Apr 02/04/2020

 

WGPSG Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà: 9 việc đã làm năm 2019 & 11 việc sẽ làm năm 2020 

👉Mọi sự đóng góp xin vui lòng gửi về Tòa Tổng Giám Mục, 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, lầu 2, phòng 222

hoặc tài khoản của linh mục Tổng Đại Diện – Trưởng Ban trùng tu: Tên chủ tài khoản: HO VAN XUAN

Ngân hàng: VIETCOMBANK VNĐ: 007. 100. 105. 7714

USD: 007. 137. 013. 0467

EURO: 007. 114. 032. 2269

SUISSE: 007. 139. 086. 6790

SWIFT: BFTVVNVX007

CIF: 0065185

 

Nguồ: Tổng Giáo phận Sài Gòn