VIDEO : Kính Thánh Giuse Thợ Bổn Mạng Giáo Xứ và Mừng 45 Năm Linh Mục

  • Tin Giáo Xứ,
  • May 6, 2017
  • Đỗ Trí Thức
  • 324

Kính mời quý vị xem Thánh lễ Kính Thánh Giuse Thợ 

Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ & Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Mừng 45 Năm Linh Mục Cha Sở Antôn Mai Đức Huy (1972- 29/4 – 2017)

Mừng Các Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức