Cáo Phó
CÁO PHÓ : Bà Maria Châu Thị Bạch Yến
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy trong tuần thứ XV – TN : Người Tôi Trung Hiền Lành
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Sáu trong tuần thứ XV – TN : ĐỪNG VỤ LUẬT
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Năm trong tuần thứ XV – TN : Khuôn vàng thước ngọc

Dạy & Học Kinh Thánh - Tổng Giáo phận Sài Gòn

dùng chuột nhấn giữ và kéo sang trái (hoặc ngón tay khi dùng trên điện thoại vuốt qua trái) để xem thêm video cũ hơn
📖 Bài 35: Dẫn nhập Tin Mừng Mát-thêu (tt) | TÌM HIỂU TÂN ƯỚC | 17-7-2024
00:53:38
📖 Bài 35: Dẫn nhập Tin Mừng Mát-thêu (tt) | TÌM HIỂU TÂN ƯỚC | 17-7-2024
📖 Bài 34: Dẫn nhập vào các sách Tin Mừng Nhất Lãm | TÌM HIỂU TÂN ƯỚC | 15-7-2024
01:03:51
📖 Bài 34: Dẫn nhập vào các sách Tin Mừng Nhất Lãm | TÌM HIỂU TÂN ƯỚC | 15-7-2024
📖 Bài 33: Dẫn nhập vào Thánh Kinh Tân Ước - tiết 2 | TÌM HIỂU TÂN ƯỚC | 10-7-2024
01:32:21
📖 Bài 33: Dẫn nhập vào Thánh Kinh Tân Ước - tiết 2 | TÌM HIỂU TÂN ƯỚC | 10-7-2024
📖 Bài 32: Dẫn nhập vào Thánh Kinh Tân Ước - tiết 1 | TÌM HIỂU TÂN ƯỚC | 8-7-2024
01:13:35
📖 Bài 32: Dẫn nhập vào Thánh Kinh Tân Ước - tiết 1 | TÌM HIỂU TÂN ƯỚC | 8-7-2024
📖 Bài 31: Các sách Ngôn sứ nhỏ (tt) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 3-7-2024
01:00:45
📖 Bài 31: Các sách Ngôn sứ nhỏ (tt) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 3-7-2024
📖 Bài 30: Các sách Ngôn sứ nhỏ | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 1-7-2024
00:59:31
📖 Bài 30: Các sách Ngôn sứ nhỏ | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 1-7-2024
📖 Bài 29: Sách Đa-ni-en (phần 3) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 26-6-2024
01:09:53
📖 Bài 29: Sách Đa-ni-en (phần 3) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 26-6-2024
📖 Bài 28: Sách Đa-ni-en (phần 2) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 24-6-2024
01:08:31
📖 Bài 28: Sách Đa-ni-en (phần 2) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 24-6-2024
📖 Bài 27: Sách Đa-ni-en (phần 1) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 19-6-2024
01:03:15
📖 Bài 27: Sách Đa-ni-en (phần 1) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 19-6-2024
📖 Bài 26: Sách Ê-dê-ki-en | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 17-6-2024
00:56:56
📖 Bài 26: Sách Ê-dê-ki-en | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 17-6-2024
📖 Bài 25: Sách Giê-rê-mi-a | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 12-6-2024
00:58:51
📖 Bài 25: Sách Giê-rê-mi-a | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 12-6-2024
📖 Bài 24: Sách I-sai-a | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 10-6-2024
00:54:16
📖 Bài 24: Sách I-sai-a | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 10-6-2024
📖 Bài 23: Sách Khôn Ngoan - Sách Huấn Ca | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 5-6-2024
01:22:38
📖 Bài 23: Sách Khôn Ngoan - Sách Huấn Ca | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 5-6-2024
📖 Bài 22: Sách Diễm Ca | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 3-6-2024
00:49:51
📖 Bài 22: Sách Diễm Ca | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 3-6-2024
📖 Bài 20: Sách Gióp - Thánh Vịnh | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 27-5-2024
01:06:10
📖 Bài 20: Sách Gióp - Thánh Vịnh | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 27-5-2024
📖 Bài 19: Các hành động kỳ lạ của các ngôn sứ | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 22-5-2024
01:21:20
📖 Bài 19: Các hành động kỳ lạ của các ngôn sứ | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 22-5-2024
📖 Bài 18: Các ngôn sứ, lãnh đạo tinh thần của Dân Chúa - Ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sê
00:34:06
📖 Bài 18: Các ngôn sứ, lãnh đạo tinh thần của Dân Chúa - Ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sê
📖 Bài 17: Sa-lo-môn, một sự huy hoàng đắt giá (970-931) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 15-5-2024
00:35:25
📖 Bài 17: Sa-lo-môn, một sự huy hoàng đắt giá (970-931) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 15-5-2024
📖 Bài 16: Đa-vít, tôi trung của Chúa (1010-970) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 13-5-2024
00:52:24
📖 Bài 16: Đa-vít, tôi trung của Chúa (1010-970) | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 13-5-2024
📖 Bài 15: Lập nền quân chủ: Sa-mu-en và Sau-lê | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 8-5-2024
00:53:36
📖 Bài 15: Lập nền quân chủ: Sa-mu-en và Sau-lê | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 8-5-2024
📖 Bài 14: Thời đại các thủ lãnh | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 6-5-2024
01:19:01
📖 Bài 14: Thời đại các thủ lãnh | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 6-5-2024
📖 Bài 13: Giô-suê lãnh đạo dân chinh phục đất Ca-na-an  | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 29-4-2024
00:42:06
📖 Bài 13: Giô-suê lãnh đạo dân chinh phục đất Ca-na-an | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 29-4-2024
📖 Bài 12: Mô-sê và việc thành lập dân Ít-ra-en (P2) | Các tổ phụ - Tìm hiểu Cựu Ước | 24-4-2024
01:18:01
📖 Bài 12: Mô-sê và việc thành lập dân Ít-ra-en (P2) | Các tổ phụ - Tìm hiểu Cựu Ước | 24-4-2024
📖 Bài 11: Mô-sê và việc thành lập dân Ít-ra-en (P1) | Các tổ phụ - Tìm hiểu Cựu Ước | 22-4-2024
01:14:30
📖 Bài 11: Mô-sê và việc thành lập dân Ít-ra-en (P1) | Các tổ phụ - Tìm hiểu Cựu Ước | 22-4-2024
📖 Bài 9: Sự tích ông I-xa-ác & ông Gia-cóp (tt) | 19:30 ngày 15-4-2024
01:22:11
📖 Bài 9: Sự tích ông I-xa-ác & ông Gia-cóp (tt) | 19:30 ngày 15-4-2024
📖 Bài 8: Sự tích ông I-xa-ác & ông Gia-cóp | Các tổ phụ - Tìm hiểu Cựu Ước | 19:30 ngày 10-4-2024
00:57:25
📖 Bài 8: Sự tích ông I-xa-ác & ông Gia-cóp | Các tổ phụ - Tìm hiểu Cựu Ước | 19:30 ngày 10-4-2024
📖 Bài 7: Các tổ phụ - 1. I-xa-ác | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 19:30 thứ Hai 8-4-2024
01:01:41
📖 Bài 7: Các tổ phụ - 1. I-xa-ác | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 19:30 thứ Hai 8-4-2024
📖 Bài 5: Tội lỗi & Thương xót | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 19:30 thứ Hai 1-4-2024
01:13:56
📖 Bài 5: Tội lỗi & Thương xót | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 19:30 thứ Hai 1-4-2024
📖 Bài 2: Thiên Chúa tạo dựng trời đất | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 19:30 thứ Tư 13-3-2024
01:05:26
📖 Bài 2: Thiên Chúa tạo dựng trời đất | TÌM HIỂU CỰU ƯỚC | 19:30 thứ Tư 13-3-2024
📖 Phần 9: CÁC THƯ CHUNG - Phần 10: SÁCH KHẢI HUYỀN | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:16:29
📖 Phần 9: CÁC THƯ CHUNG - Phần 10: SÁCH KHẢI HUYỀN | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 8: CÁC THƯ MỤC VỤ CỦA THÁNH PHAOLÔ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:10:13
📖 Phần 8: CÁC THƯ MỤC VỤ CỦA THÁNH PHAOLÔ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 7: SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:02:32
📖 Phần 7: SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 6: CÁC SÁCH TIN MỪNG | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:09:58
📖 Phần 6: CÁC SÁCH TIN MỪNG | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:08:52
📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:20:30
📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:25:41
📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:07:11
📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:17:13
📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:35:24
📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:29:06
📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:20:29
📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 2: NGŨ THƯ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:23:56
📖 Phần 2: NGŨ THƯ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Phần 1: Một số khái niệm căn bản | THÁNH KINH TỔNG QUÁT | Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
01:32:50
📖 Phần 1: Một số khái niệm căn bản | THÁNH KINH TỔNG QUÁT | Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖DẠY VÀ HỌC KINH THÁNH trực tuyến - Lm TĐD Ignatio Hồ Văn Xuân | 19:30 thứ Hai 8-1-2024
01:35:06
📖DẠY VÀ HỌC KINH THÁNH trực tuyến - Lm TĐD Ignatio Hồ Văn Xuân | 19:30 thứ Hai 8-1-2024
Giới thiệu chương trình dạy và học Kinh Thánh trực tuyến - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
00:07:43
Giới thiệu chương trình dạy và học Kinh Thánh trực tuyến - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân
📖 Bài 36: Gia phả Đức Giêsu | TIN MỪNG MÁT-THÊU | 22-7-2024
Sắp diễn ra
📖 Bài 36: Gia phả Đức Giêsu | TIN MỪNG MÁT-THÊU | 22-7-2024
Hội Đồng Mục Vụ
18:29 07/07/2024
Hội Đồng Mục Vụ
Ngài cũng khuyến khích cộng đoàn noi gương thánh Phêrô và Phaolô, sống trọn vẹn với đức tin và tình yêu thương và thánh Phaolô đi rao giảng Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho dân ngoại
11:21 08/06/2024
Hội Đồng Mục Vụ
07:33 18/04/2024
Khu Giao V Thánh Phaolô Tông Đồ
06:11 21/03/2024
Hội Đồng Mục Vụ
Các Hội Đoàn
20:10 26/06/2024
Các Hội Đoàn
ác bài hát thánh ca với những giai điệu và lời ca trang trọng, thánh thiện giúp cộng đoàn hướng tâm hồn lên Chúa, thể hiện lòng yêu mến và biết ơn đối với Ngài.
06:28 14/05/2024
Thiếu Nhi Thánh Thể
17:14 07/04/2024
Giáo xứ Phú Hòa
21:58 03/03/2024
Các Hội Đoàn
Các Ca Đoàn
20:10 26/06/2024
Các Hội Đoàn
ác bài hát thánh ca với những giai điệu và lời ca trang trọng, thánh thiện giúp cộng đoàn hướng tâm hồn lên Chúa, thể hiện lòng yêu mến và biết ơn đối với Ngài.
Thư Giãn
10:12 06/01/2024
Chuyện Đó Đây
Có một thầy giáo có nghề tay trái là thợ mộc, thi thoảng vào Nhà Thờ chơi. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên Thầy hay nói : “Văn là người mà Cha”
11:53 13/02/2018
Chuyện Phiếm Đạo Đời
11:39 13/02/2018
Chuyện Phiếm Đạo Đời
11:09 13/02/2018
Chuyện Phiếm Đạo Đời
Thường Thức Đời Sống
16:20 17/07/2022
Chia Sẻ
Sự quan tâm và tình yêu dành cho những mảnh vỡ có thể dạy cho chúng ta cách tôn trọng những gì đã tổn thương
17:54 16/08/2020
Giáo Dục
06:14 18/03/2020
Sức Khỏe và Bệnh Tật
07:05 13/03/2020
Sức Khỏe và Bệnh Tật
Tin Tổng Hợp
06:26 23/06/2024
Thời Sự
“Phải xác định các biện pháp khuyến khích phù hợp và quy định hiệu quả, một mặt để kích thích sự đổi mới về mặt đạo đức có ích cho sự tiến bộ của nhân loại,
Giờ lễ giáo xứ Phú hòa
Nội dung Giờ
Thứ hai 17h30
Thứ ba 17h30
Thứ tư 17h30
Thứ năm 17h30
Thứ sáu 17h30
Thứ bảy 17h30
Chúa nhật
Lễ sáng 05h30
Lễ thiếu nhi 07h30
Lễ chiều 17h00
Chầu thánh thể vào đầu thứ năm đầu tháng 19h00
Rửa tội các em thiếu nhi vào sáng thứ bảy đầu tháng 08h00
tHỦ TỤC HÔN PHỐI
HỒ SƠ HÔN PHỐI
Chuẩn bị trước khi trình cha sở
  • Giấy xác nhận của Trưởng Giáo họ.
  • Giấy giới thiệu của cha xứ bên kia.
  • Chứng chỉ Rửa tội không quá 6 tháng.
  • Chứng chỉ Thêm sức.
  • Chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân.
  • Giấy chứng nhận Kết hôn (bản sao).
  • Đại diện cha mẹ hai bên.
Cha sở giải quyết tất cả các giấy tờ liên quan đến thủ tục hôn phối, vào lúc 19g00 thứ Ba hàng tuần.