10 con vật hình mặt người

10 con vật hình mặt người

Thư Giãn - Mar 24/03/2014

Chúng là những con cá, sâu bọ, côn trùng nhưng lại có khuôn mặt giống người.

Chúng là những con cá, sâu bọ, côn trùng nhưng lại có khuôn mặt giống người.

1. Đây là con cá chép lai sống trong ao của một gia đình tại Chongju, Hàn Quốc

2. Bọ hôi

3. Cua Heike, có nguồn gốc từ Nhật Bản

 

  4. Sâu bướm

5. Bọ khiên

  6. ấu trùng kỳ nhông Mê-hi-cô

7. Một con côn trùng Eucorysses grandis trông giống vua hề Sác-lô

 8. Một loài bọ hôi khác

 9. Bọ khiên xanh

 10. Một loài bọ hôi ở Singapore

Đàm Loan
Theo Oddee