20 mẫu Kinh Tối trong Gia đình ( mẫu 11-15)

20 mẫu Kinh Tối trong Gia đình ( mẫu 11-15)

THÁNH KINH - Mar 24/03/2014

Kính gởi đến quý vị 20 Mẫu Kinh Tối Trong Gia Đình

Mẫu 11: Hãy hiền lành và khiêm nhường
 

1. Làm dấu Thánh Giá
Hát: Xin ban thần khí:
ĐK: Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.
Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.
2Đọc Kinh Gia Đình
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con/ Vì yêu thương/ Cha đã cho Con Một Cha/ là Đức Giêsu Kitô/ đến cứu độ chúng con. Chính Người đã dạy chúng con/ Hãy yêu thương nhau/ như Người đã yêu thương chúng con./ Vì vậy: -Chúng con rất sung sướng nhận ra/ chấp nhận/ và sống với Chúa là Cha/ với nhau/ và với mọi người là anh chị em con Cha.
Chúng con quyết tâm luôn làm trạng sư cho nhau/ bằng cách nghĩ tốt/ nói tốt/ và làm tốt cho nhau.- Chúng con ra sức tìm hiểu/ kính trọng/ yêu thương/ và giúp đỡ lần nhau mỗi ngày nhiều hơn. Chúng con hứa sẽ không giận nhau/ ngược lại/ còn tha thứ cho nhau vô điều kiện/ về tất cả những gì có thể xúc phạm đến nhau.
Đời đời chúng con sẽ tạ ơn Cha./ Đời đời chúng con sẽ cám ơn nhau./ Đời đời chúng con sẽ ca ngợi quyền năng Thánh Thần Cha/ đã thể hiện nơi tình Gia Đình giữa chúng con. AMEN.
+Hát: Lắng nghe Lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
3. Lời Chúa: Mt 18: 15-18
Tin Mừng Đức Giêsu KiTô theo Thánh Matthêu
Nếu người anh em của con phạm tội, hãy đi sửa dạy nó, riêng giữa con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe, hãy đem theo một hoặc hai người nữa , để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn; và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại hay người thu thuế. Quả thật, Thầy nói với các con: những gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi.
Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa KiTô ngợi khen Chúa.
4. Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu giáo huấn chúng ta về đời sống cộng đoàn, đời sống chung với nhau, muốn sống tốt cần phải giúp đỡ nhau. Con người ai cũng có lúc yếu đuối lỗi lầm, vì thế muốn một cộng đoàn, gia đình đầm ấm, yêu thương và hạnh phúc, thì mỗi thành viên cần phải biết xây dựng cho nhau, tha thứ cho nhau, và cầu nguyện cho nhau. Muốn được như vậy cần phải có sự khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường.
5. Cầu nguyện:
* Lạy Chúa, xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong cộng đoàn gia đình chúng con luôn luôn biết sống khiêm tốn, để chúng con dễ dàng sửa lỗi, tha thứ và cầu nguyện cho nhau.
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
* Hội Thánh do Chúa Thánh Thần điều khiển và thánh hoá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, luôn được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để ngài can đảm, sáng suốt hướng dẫn Hội Thánh, trong khi phải đương đầu với thử thách lớn lao của thời đại này.
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
(có thể thêm người cầu nguyện tự phát)
6. Đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh.
7. Chia sẻ đời sống ơn phước.
8Hát kết thúc: Lời Mẹ nhắn nhủ.
Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi.
ĐK: Mẹ Maria ôi! Mẹ Maria ôi! Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ôi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời.
Làm dấu Thánh Giá kết thúc.
—–o—–

Mẫu 12: Lạy Chúa xin thương xót con
 

1. Làm dấu Thánh Giá
Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần:
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Đem xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi Thánh đường.
ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe Lời con thiết Tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
2Đọc Kinh Gia Đình
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con/ Vì yêu thương/ Cha đã cho Con Một Cha/ là Đức Giêsu Kitô/ đến cứu độ chúng con. Chính Người đã dạy chúng con/ Hãy yêu thương nhau/ như Người đã yêu thương chúng con./ Vì vậy: -Chúng con rất sung sướng nhận ra/ chấp nhận/ và sống với Chúa là Cha/ với nhau/ và với mọi người là anh chị em con Cha.
Chúng con quyết tâm luôn làm trạng sư cho nhau/ bằng cách nghĩ tốt/ nói tốt/ và làm tốt cho nhau.- Chúng con ra sức tìm hiểu/ kính trọng/ yêu thương/ và giúp đỡ lần nhau mỗi ngày nhiều hơn. Chúng con hứa sẽ không giận nhau/ ngược lại/ còn tha thứ cho nhau vô điều kiện/ về tất cả những gì có thể xúc phạm đến nhau.
Đời đời chúng con sẽ tạ ơn Cha./ Đời đời chúng con sẽ cám ơn nhau./ Đời đời chúng con sẽ ca ngợi quyền năng Thánh Thần Cha/ đã thể hiện nơi tình Gia Đình giữa chúng con. AMEN.
Hát: Tâm tình hiến dâng.
ĐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền Hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con.
Thương con từ ngàn xưa một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.
3. Lời Chúa: Lc 18, 9-14
Tin Mừng Đức Giêsu KiTô theo Thánh Luca
Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người tự hào mình là người công chính và khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người pharisêu, còn người kia là người thu thuế. Người pharisêu đứng thẳng đầu cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: trộm cướp, bất công, ngoại tình hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả thu nhập của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.” Tôi nói cho các ông biết: Người này khi trở về nhà mình thì được nên công chính, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”
Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa KiTô ngợi khen Chúa.
4. Suy niệm:
Chúa Giêsu xác định đối tượng của dụ ngôn: dành cho “những người tự hào mình là người công chính và khinh khi kẻ khác”. Cầu nguyện là dịp con người gặp gỡ và sống thân tình với Thiên Chúa. Vì thế, khi tự hào mình là người công chính thánh thiện, sẽ biến việc cầu nguyện thành cơ hội khoe khoang, làm mất ý nghĩa và giá trị của việc cầu nguyện. chỉ khi nào con người biết khiêm tốn nhận mình là người có tội, kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, lúc đó con người mới nhận được ơn tha thứ.
5. Cầu nguyện:
* Lạy Chúa, nếu không có Lời Chúa hướng dẫn, chúng con sẽ hiểu sai lạc về cầu nguyện. xin Chúa giúp chúng con biết sống nhân từ với mọi người, để được Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
* Hội Thánh kín múc sức sống trong cuộc lữ hành trần thế nơi Thánh thể. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị mục tử, luôn tìm thấy nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn trợ lực và an ủi trong đời sống mục vụ, trước những thách đố và thực trạng của thế giới.
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
(có thể thêm người cầu nguyện tự phát)
6. Đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh.
7. Chia sẻ đời sống ơn phước.
8Hát kết thúc: Ave Maria.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ, Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria.
Con dâng lên lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa.
Làm dấu Thánh Giá kết thúc.
—–0—–

Mẫu 13: Tình thương đáp trả hận thù
 

1. Làm dấu Thánh Giá
+Hát: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa:
ĐK: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con. Ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa KiTô làm nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.
Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng. Và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.
2Đọc Kinh Gia Đình
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con/ Vì yêu thương/ Cha đã cho Con Một Cha/ là Đức Giêsu Kitô/ đến cứu độ chúng con. Chính Người đã dạy chúng con/ Hãy yêu thương nhau/ như Người đã yêu thương chúng con./ Vì vậy: -Chúng con rất sung sướng nhận ra/ chấp nhận/ và sống với Chúa là Cha/ với nhau/ và với mọi người là anh chị em con Cha.
Chúng con quyết tâm luôn làm trạng sư cho nhau/ bằng cách nghĩ tốt/ nói tốt/ và làm tốt cho nhau.- Chúng con ra sức tìm hiểu/ kính trọng/ yêu thương/ và giúp đỡ lần nhau mỗi ngày nhiều hơn. Chúng con hứa sẽ không giận nhau/ ngược lại/ còn tha thứ cho nhau vô điều kiện/ về tất cả những gì có thể xúc phạm đến nhau.
Đời đời chúng con sẽ tạ ơn Cha./ Đời đời chúng con sẽ cám ơn nhau./ Đời đời chúng con sẽ ca ngợi quyền năng Thánh Thần Cha/ đã thể hiện nơi tình Gia Đình giữa chúng con. AMEN.
+Hát: Lắng nghe Lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
3. Lời Chúa: Mt 5, 38-42
Tin Mừng Đức Giêsu KiTô theo Thánh Matthêu
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con đã nghe dạy rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng.” Còn Thầy, Thầy bảo các con: “Đừng chống cự lại với kẻ ác; trái lại, nếu ai vả má bên con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa; ai bắt con đi một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.”
Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa KiTô ngợi khen Chúa.
4. Suy niệm:
Khi dạy “Đừng chống cự người ác”, Chúa Giêsu không cổ võ sự nhu nhược, nhát đảm. Nhưng Người muốn nêu cao tinh thần khoan dung, hiền từ, quảng đại và tha thứ. Nếu sự ác là bóng tối, thì lòng khoan dung là ánh sáng. Ánh sáng của lòng khoan dung sẽ đẩy lui bống tối của hận thù. Nơi nào có bống tối của hận thù, ở đó cần ánh sáng của tình thương.
5. Cầu nguyện:
* Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đối xử với mọi người bằng tình thương. Khi phải sống với người con không ưa, xin giúp chúng con quên mình để đón nhận. Khi bị tát má này bởi hận thù, xin cho chúng con biết cách tha thứ. Giữa những bất công và gian dối, xin dạy chúng con biết sống theo công lý và sự thật. Trước những oán hờn, xin dạy chúng con biết đáp trả hận thù bằng tình thương.
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
* Sứ mạng của Hội Thánh là làm chứng về tình yêu Chúa cho trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban đầy ơn sủng cho Đức Thánh Cha và chúc lành cho mọi hoạt động mục vụ của Toà Thánh, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
(có thể thêm người cầu nguyện tự phát)
6. Đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh.
7. Chia sẻ đời sống ơn phước.
8Hát kết thúc: Xin vâng
Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
ĐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời.
Làm dấu Thánh Giá kết thúc.
—–0—–

Mẫu 14: Hãy thảo kính cha mẹ
 

1. Làm dấu Thánh Giá
+Hát: Lạy Chúa Thánh Thần.
ĐK: Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới đời sống chúng con. Tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.
Chúa hỡi khấn xin ngự đến, đổ tuôn muôn ơn, phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm nương theo thần khí bước trong bình an.
2Đọc Kinh Gia Đình
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con/ Vì yêu thương/ Cha đã cho Con Một Cha/ là Đức Giêsu Kitô/ đến cứu độ chúng con. Chính Người đã dạy chúng con/ Hãy yêu thương nhau/ như Người đã yêu thương chúng con./ Vì vậy: -Chúng con rất sung sướng nhận ra/ chấp nhận/ và sống với Chúa là Cha/ với nhau/ và với mọi người là anh chị em con Cha.
Chúng con quyết tâm luôn làm trạng sư cho nhau/ bằng cách nghĩ tốt/ nói tốt/ và làm tốt cho nhau.- Chúng con ra sức tìm hiểu/ kính trọng/ yêu thương/ và giúp đỡ lần nhau mỗi ngày nhiều hơn. Chúng con hứa sẽ không giận nhau/ ngược lại/ còn tha thứ cho nhau vô điều kiện/ về tất cả những gì có thể xúc phạm đến nhau.
Đời đời chúng con sẽ tạ ơn Cha./ Đời đời chúng con sẽ cám ơn nhau./ Đời đời chúng con sẽ ca ngợi quyền năng Thánh Thần Cha/ đã thể hiện nơi tình Gia Đình giữa chúng con. AMEN.
Hát: Hồng ân Chúa bao la.
ĐK: Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hoà. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa.
Chính tay Ngài đã dựng nên con Thần Khí Ngài làm cho con sống. Tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ, Lời Ngài dẫn dắt con trên đường.
3. Lời Chúa: Mt 19,16-22
Tin Mừng Đức Giêsu KiTô theo Thánh Matthêu
Khi ấy,có một người đến nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều tốt gì để được sống đời đời?” Người đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành. Nếu anh muốn vào nơi hằng sống, hãy tuân giữ các điều răn,” Người ấy hỏi:”Những điều răn nào?” Chúa Giêsu đáp:”Chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu mến người thân cận như chính mình”.
Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa KiTô ngợi khen Chúa.
4. Suy niệm:
Một trong những điều kiện để được sống đời đời là thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ chính là nhân cách căn bản nhất của một con người và cũng là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Nhiều người trẻ ngày nay đặt giá trị tiền bạc lên trên cả lòng thảo hiếu. Đó là điều sai lầm khởi đầu cho những lầm lạc tiếp nối. Của cải không thể mang lại hạnh phúc đích thực, không thể mang lại sự sống đời đời cho con người. Chỉ có những ai tin vào Chúa và dám sống như Người, mới có được hạnh phúc đích thực và sự sống đời đời mà thôi.
5. Cầu nguyện:
* Lạy Chúa, xin cho chúng con đối xử với mọi người bằng tình thương, xin dạy chúng con luôn biết sống hiếu thảo trong gia đình, với ông bà, cha mẹ chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
* Chúa KiTô đến trần gian để đem lại hạnh phúc đời đời cho con người. Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn trung thành, tiếp tục thực thi sứ mạng cao cả này, đối với con người trong thời đại hiện nay, đang tìm kiếm chân lý và khao khát tình thương.
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
(có thể thêm người cầu nguyện tự phát)
6. Đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh.
7. Chia sẻ đời sống ơn phước.
8Hát kết thúc: Lời Mẹ nhắn nhủ.
Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi.
ĐK: Mẹ Maria ôi! Mẹ Maria ôi! Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ôi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời.
Làm dấu Thánh Giá kết thúc.
—–0—–

Mẫu 15: Hãy cảm tạ hồng ân
 

1. Làm dấu Thánh Giá
Hát: Xin ban thần khí:
ĐK: Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.
Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.
2Đọc Kinh Gia Đình
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con/ Vì yêu thương/ Cha đã cho Con Một Cha/ là Đức Giêsu Kitô/ đến cứu độ chúng con. Chính Người đã dạy chúng con/ Hãy yêu thương nhau/ như Người đã yêu thương chúng con./ Vì vậy: -Chúng con rất sung sướng nhận ra/ chấp nhận/ và sống với Chúa là Cha/ với nhau/ và với mọi người là anh chị em con Cha.
Chúng con quyết tâm luôn làm trạng sư cho nhau/ bằng cách nghĩ tốt/ nói tốt/ và làm tốt cho nhau.- Chúng con ra sức tìm hiểu/ kính trọng/ yêu thương/ và giúp đỡ lần nhau mỗi ngày nhiều hơn. Chúng con hứa sẽ không giận nhau/ ngược lại/ còn tha thứ cho nhau vô điều kiện/ về tất cả những gì có thể xúc phạm đến nhau.
Đời đời chúng con sẽ tạ ơn Cha./ Đời đời chúng con sẽ cám ơn nhau./ Đời đời chúng con sẽ ca ngợi quyền năng Thánh Thần Cha/ đã thể hiện nơi tình Gia Đình giữa chúng con. AMEN.
Hát: Hồng ân Thiên Chúa.
ĐK: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.
Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế, qua bao nhiêu thế hệ dương gian, tung hô chân lý cao quang. Miệng con reo với cung đàn hoan ca.
3. Lời Chúa: Mt 20,1-16a
Tin Mừng Đức Giêsu KiTô theo Thánh Matthêu
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như gia chủ kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công, ông sai họ vào vườn nho của ông. Khoảng giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín, và giờ thứ mười một ông trở ra và nói với họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho; tôi sẽ trả công cho các anh xứng đáng. Chiều đến ông chủ bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại trả công cho họ, bắt đầu từ người làm sau chót tới người vào làm trước nhất”. Vậy những người làm khoảng từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người người một đồng. Tới phiên những người đến trước hết, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách gia chủ: “Những người đến cuối hết chỉ làm có một giờ, vậy mà ông kể họ bằng chúng tôi là những người chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày!” Ông chủ trả lời (…) : “Này bạn, (…) hãy lấy phần bạn mà đi, tôi muốn trả cho người đến cuối hết bằng bạn. Tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn về của cải của tôi sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi tốt lành sao? Như thế, người cuối hết sẽ nên trước hết, và người trước hết sẽ nên cuối hết.”
Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa KiTô ngợi khen Chúa.
4. Suy niệm:
Giận hờn, ghen ghét, đố kỵ chỉ làm cho tâm hồn và cuộc sống của chúng ta thêm héo tàn và nặng nề hơn. Chúa Giêsu muốn chúng ta phải có lòng quảng đại hơn là sự tính toán hơn thiệt, phải có tâm tình biết ơn hơn là sự so bì, hiềm khích với những người khác. Vì sự sống của chúng ta và tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta.
5. Cầu nguyện:
* Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa để sống quảng đại và rộng lượng với mọi người
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
* “Ta sẽ ban cho các con những mục tử như lòng Ta mong ước”. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục, Linh Mục, có được trái tim của Chúa KiTô, Vị Mục Tử nhân lành, để các Ngài chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên vào đồng cỏ Nước Trời.
Chúng ta cùng cầu xin – Xin Chúa nhận lời chúng con.
(có thể thêm người cầu nguyện tự phát)
6. Đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh.
7. Chia sẻ đời sống ơn phước.
8Hát kết thúc: Xin vâng
Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
ĐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời.
Làm dấu Thánh Giá kết thúc.
—–0—–