Thánh lễ Vọng Phục Sinh

Thánh lễ Vọng Phục Sinh

Tin Giáo Xứ - Apr 16/04/2017

Sau những ngày chúng ta hãm mình, cầu nguyện, ăn chay, làm bác ái và đêm nay tưởng niệm Đức Kitô tử nạn và phục sinh đạt tới cao điểm trong đêm Vượt Qua này.  Đây là đêm mà Chúa Kitô đã đập tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đây là đêm mà Hội Thánh từ thuở ban đầu vẫn chờ mong Chúa đến.

Hòa chung với niềm mừng vui của toàn thể Giáo hội, cộng đoàn giáo xứ và cha sở Antôn đã long trọng cử hành nghi thức đệm vọng Phục Sinh vào lúc 21g30 thứ bảy ngày 154-2017 tại thánh đường.

Nghi lễ hôm nay gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Nghi thức thắp Nến Phục Sinh: Gồm việc thánh hóa lửa, thắp nến, kiệu Nến Phục Sinh và trọng tâm là công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa: Suy gẫm các việc kỳ diệu Chúa đã làm cho dân Người từ đầu, và dân Chúa tin tưởng vào lời hứa của Người.

Phần thứ ba: Phụng vụ Phép Rửa: Thánh hóa nước rửa tội và lặp lại lời cam kết bước theo Chúa Kitô khi chịu phép Rửa.

Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể: Dân Chúa được mời dự tiệc thánh mà Đức Kitô đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người.

 

===> Quý vị xem thêm Album hình xin nhấm vào link