Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Lắp đặt hệ giàn giáo không gian ĐOẠN 2

Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Lắp đặt hệ giàn giáo không gian ĐOẠN 2

Tin Giáo Hội Việt Nam - Nov 19/11/2017

Thân mời quý vị xem công việc lắp ráp dàn giáo để trùng tu mái nhà thờ chánh tòa Đức Bà Sài Gòn

Mọi sự đóng góp xin vui lòng gửi về Tòa Tổng Giám Mục, 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, lầu 2, phòng 222
hoặc tài khoản của linh mục Tổng Đại Diện – Trưởng Ban trùng tu:
Tên chủ tài khoản: HO VAN XUAN
Ngân hàng: VIETCOMBANK
VNĐ: 007. 100. 105. 7714
USD: 007. 137. 013. 0467
EURO: 007. 114. 032. 2269
SUISSE: 007. 139. 086. 6790
SWIFT: BFTVVNVX007
CIF: 0065185

 

Nguồn: TGPSaigon.oeg