Thông Báo : Khai giảng các lớp Giáo lý Tân Tòng và Hôn Nhân

Thông Báo : Khai giảng các lớp Giáo lý Tân Tòng và Hôn Nhân

Tin Giáo Xứ - Feb 25/02/2018

THÔNG BÁO

V/v Đăng Ký Và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Năm Học 2018

           Ban Giáo lý giáo xứ Phú Hòa  sẽ mở hai lớp: Giáo lý Dự Tòng và Giáo lý hôn nhân gia đình , thời gian và khai giảng các lớp Giáo lý năm học 2018, như sau:

      1. LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Thời gian đăng ký

Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 26/02/2018

Khóa học 6 tháng

Khai giảng lúc 18g30  thứ Hai ngày 26/02/2018

Kết thúc khóa học vào ngày 15/08/2018

Học ngày thứ Hai vào lúc 19g00 – 20g45  

2. LỚP GIÁO HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Thời gian đăng ký

Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 26/02/2018

Khóa học 5 tháng

Khai giảng lúc 18g30  thứ Hai ngày 26/02/2018

Kết thúc khóa học vào ngày 08/07/2018

Học ngày thứ Sáu vào lúc 19g00 – 20g45  

Học viên nhận đơn đăng ký học tại văn phòng  trước và sau giờ lễ ( Từ thứ hai đến thứ bảy) từ nay đến khai giảng mỗi lớp

Phú Hòa, Ngày 08 tháng 2 năm 2018

Cha sở  

Antôn Mai Đức Huy

xxx hot movies