Thông báo: Thánh lễ kính Thánh Phanxico Xavie bổn mạng Giáo họ VI

Thông báo: Thánh lễ kính Thánh Phanxico Xavie bổn mạng Giáo họ VI

Khu Giao VI Thánh Phanxicô Xavie - Dec 02/12/2021


Ngày 03/12: Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo

 

"Tôi khấn sống nghèo khó, tôi muốn sống và chết giữa người nghèo".

Phanxicô qua đời ngày 03 tháng 12 năm 1552. Ít tuần sau, người ta tìm thấy xác Ngài vẫn nguyên vẹn và chở về Goa. Dân chúng tại đây nhiệt tình tôn kính Ngài, vì đã coi Ngài như một vị thánh.

Năm 1619, Đức Phaolô V đã suy tôn ngài lên bậc chân phước. Năm 1622, Đức Grêgôriô XV suy tôn lên bậc hiển thánh, tuyên thánh cùng với thánh Inhaxiô và đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo

 

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, cộng đoàn Giáo họ Thánh Phanxico Xavie hiệp ý  dâng  thánh lễ tạ ơn, mừng kính Thánh Nhân bổn mạng.

Thánh lễ tạ ơn lúc 17g30 , thứ Sáu ngày 03-12-2021

Xin quý cộng đoàn hiệp ý và thêm lời nguyện cho quý ông nhận Ngài làm bổn và cách riêng  cho cộng đoàn Giáo họ  Thánh Phanxico6 Xavie.