ÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 30/07/2018

ài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B.