APEC

APEC

Tin Tổng Hợp - Mar 24/03/2014

Cho đến hôm nay dư âm cuộc họp APEC tuần vừa qua ở Sydney vẫn còn. Chẳng những ở Úc mà cả thế giới đều chú ý. Người khen cũng lắm, người chê cũng nhiều. Ðiều nhiều người chê đó là vấn đề an ninh quá nhiều làm tốn kém ngân quỹ quốc gia chỉ vì một người, đó là Tổng Thống Hoa Kỳ (TTHK). Nhiều đường xá bị đóng vì đoàn xe của APEC đi qua. Có nhiều người than phiền rằng “đường phố chỉ dành cho một mình ông ấy thôi.” TTHK là người mà cả thế giới chú ý, điều đó không ngạc nhiên, bởi vì Hoa Kỳ là siêu cường quốc về mọi mặt: Khoa học, y khoa, không gian, kinh tế, nghệ thuật, phim ảnh, và nhứt là quân sự. Người ta nói rằng, trên thế giới có ba địa vị mà người ta để ý nhứt đó là: TTHK, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, và Thị Trưởng Thành Phố New York. Vâng, TTHK có riêng một chiếc Boing 747 để xử dụng đi xa. Hai chiếc xe Cađilac được chế tạo đặc biệt chống bom đạn được đem theo để ông dùng. Ðoàn tùy tùng hơn ba trăm người: Bác sĩ, đầu bếp, cố vấn, tùy viên báo chí, và nhân viên bảo vệ yếu nhân. Ông được bảo vệ rất kỷ, điều đó không gì lạ, vì ông là mục tiêu của ám sát, khủng bố, bằng chứng là nhiều vị tiền nhiệm đã bị ám sát. TTHK quyền hạn rất lớn, có quyền làm luật, phê chuẩn hoặc bác những dự kiến luật của Thượng Viện, bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Trong thời chiến ông là Tổng Tư Lịnh Quân Ðội, lịnh của ông phát ra có thể thay đổi cả chế độ, như chúng ta đã thấy ở Irag và Afghanistan. Hầu hết TTHK đều dùng (Châm ngôn 3:5-6) cho mình. Một người địa vị cao và uy quyền như vậy, nhưng vẫn là con chiên của Chúa, cần sự cầu nguyện của Mục sư cho mình, đọc Kinh thánh hằng ngày, đi thờ phượng mỗi Chúa Nhật, và quỳ gối trước Ðức Chúa Trời. Bạn thì sao?