[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Feb 15/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C