[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B – Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Mar 08/03/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay – năm B

Audio: Gioakim Viết Quang