[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A Thánh Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Mar 13/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa NhậtII Mùa Chay  Năm A Thánh Thiếu Nhi