[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XIX TN – Năm B Thánh Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Aug 09/08/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật XIX TN Năm B

Audio: Gioakim Viết Long