[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XX TN – Năm B Thánh Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Aug 17/08/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật XX TN Năm B

Audio: Gioakim Viết Long