[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Thánh Lễ Thiếu Nhi Năm C

Bài giảng hàng tuần - Nov 13/11/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Antôn Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV trong thánh lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Năm C