[Audio Bài Giảng] Lễ Kính Thánh Vinhsơn Phaolô – bổn mạng Caritas Phú Hoà – 28/09/2015

Bài giảng hàng tuần - Sep 28/09/2015