[Audio Bài Giảng] Lễ Nhớ Thánh Gioan Maria Vinaney

Bài giảng hàng tuần - Aug 04/08/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Thánh Gioan Maria Vinaney Bổn Mạng Các Linh Mục 4/8/2015

Audio: Gioakim Viết Long