[Audio Thánh Lễ] Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Năm C Thánh Lễ Chiều

Bài giảng hàng tuần - Nov 03/11/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Năm C Thánh Lễ Chiều