[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C Lễ Chiều

Bài giảng hàng tuần - Feb 15/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C