[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

Bài giảng hàng tuần - Apr 03/04/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ  Chúa Nhật 2 Phục Sinh Thánh Lễ Sáng – Năm C