[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jan 08/01/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.