[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH-B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Apr 04/04/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Phục Sinh Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.