[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B MỒNG 3 TẾT THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM 2018 THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Feb 18/02/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B Mồng 3 Tết Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm 2018 do Cha sở chia sẻ.