[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II MÙA CHAY CHỦ ĐỀ ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA NĂM A THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Mar 08/03/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Chay Chủ Đề Đây Là Con Yêu Dấu Của Ta Năm A do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.