[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA THÁNH LỄ SÁNG.

Bài giảng hàng tuần - Apr 08/04/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B Chúa Nhật Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa do Cha sở Antôn chia sẻ.