[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II PS CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA-B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Apr 12/04/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II PS Chúa Nhật Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa- B do Cha sở Antôn chia sẻ.