[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP ĐẤNG MÊSIA NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Jan 17/01/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Thường Niên Chủ Đề Chúng Tôi Đã Gặp Đấng Mêsia Năm B do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.