[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.

Bài giảng hàng tuần - Jan 14/01/2018

 

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II TN-B Chủ Đề Chúng Tôi Đã Gặp Đấng Mêsia  do Cha sở chia sẻ.