[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jan 21/01/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Thường Niên Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.